Són empreses saludables les que inclouen en la seva cultura corporativa una particular atenció a la salut física, l'equilibri mental i el descans dels seus empleats. Així es redueix l'absentisme, augmenta la productivitat, millora el clima laboral i la motivació, i es pot fins i tot recuperar la rendibilitat perduda.

 

En aquesta 22a Jornada, se'ns proposen iniciatives empresarials que afronten aquest repte de manera holística i transversal: programes contra l'estrès, la fatiga i la depressió; plans de prevenció de malalties relacionades amb els fenòmens deteriorants del nostre temps, programes sobre ergonomia, prevenció de riscos laborals, prevenció de patologies associades a les diverses ocupacions, aprofitament adequat de la cobertura sanitària, hàbits nutricionals, entrenament, activitats físiques i activitats lúdiques, entre d'altres.

 

La clau està en implantar activitats capaces de mantenir un to vital, corporal i mental sa i humà, incloent aquests mitjans en el pla estratègic corporatiu, promovent un canvi d'actitud dels treballadors i procurant que s'impliquin al màxim.

 

D'aquesta manera, les organitzacions empresarials pioneres en aquest enfocament aconsegueixen un benestar corporatiu que té beneficis tangibles per als empleats i l'organització, i és, per tant, un element diferencial en la millora de la competitivitat empresarial.