La 21a Jornada d’Estudi reprèn el fil de la temàtica abordada a la 19ª Jornada d’Estudi —la reindustrialització del territori i la sostenibilitat—, abundant en els beneficis de l’economia circular amb les experiències dels ponents convidats, subratllant la necessitat de promoure el canvi de model.

 

L’empresa i la societat estan canviant a un ritme accelerat: les polítiques públiques van fomentant que les empreses s’ajustin a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos; els consumidors es van fent més sensibles a l’exigència d’abandonar la lògica consumista del “usar i llençar”; això està forçant el replantejament dels processos industrials i els sistemes de control. Aquests canvis estan interactuant i confluint cap a un nou paradigma de negoci i el teixit empresarial no pot anar a remolc.

 

L’empresa del present i del futur que prengui la iniciativa i adopti els nous estàndards, obtindrà una posició avantatjada en el servei al client, crearà ocupació qualificada, retindrà el talent, i generarà oportunitats i beneficis en terrenys insospitats.

 

També cal veure aquest nou concepte d’economia circular com una oportunitat per projectes empresarials. No podem obviar les realitats que ja fa temps s’estan implantant en països més avançats des de la dinàmica mediambiental i que també arribaran a casa nostra.